Řeky / karty

Voda je kouzlo. Dva vodíky a kyslík a pa to všechno, co se nevejde do slov. I my jsme bytostmi vody a ona nás oživuje a prostupuje a skrze ni komunikujeme a přeléváme se a stékáme a vsakujeme, občas se vypaříme, vypršíme se a musíme počkat, než nám to všechno co je všude, zase doteče. Bytosti řek jsou vodní a hvězdní a další obři, překrásná vědomí obývající a oživující náš prostor.  Oživují jednotlivé oblasti Země a promlouvají k nám a dotýkají se nás  ať už to vnímáme nebo ne. Každý z nás má asi nějakou vzpomínku, vztah, k místu, řece, potoku, studánce, k dětsví nebo prožitek s konkrétní vodou –  konkrétním místem protékaným vodou – spojený. Dotek řeky. Tam, kde moc řek není, je život o poznání náročnější, jakoby vysychal společně s nimi. I na mé cestě mě práce s řekami okouzlila a vtáhla právě v oblasti silně vyprahlé a pouštní, kdy se mě krása a úžas vody dotkl právě proto, že jsem se od ní tak moc vzdálila. 

 Společně s drahými dušemi přátel přes dva roky a i nadále  postupně  navštěvovali jednotlivé řeky a říčky, blízké i vzdálené, hlavně ale ty české a moravské, se kterými se dotýkáme nejdůvěrněji. Práce mě vtáhla a přiměla malovat toky jednotlivých řek, mapu, linku a postupně je znovu a znovu procházet a zas se vracet k jednoduchosti. Hledat znak, záznam, esenci. Při práci oživovaly i ony mě a vracely mi schopnost cítit, plakat, radovat se, znovu malovat a vzpomenout na to, co má duše má ráda a zavodnit zpět její toky. Vznikly tak karty českých a moravských řek a jejich léčivých zpráv pro nás, které do slov vetkala moje drahá kouzelná Duše Katarina, která mě k celé práci dovedla. Karty slouží na hraní a vykládání s lehkostí se záměrem nalezení radosti z prožívání všeho, co právě potřebujeme projít, i když to zrovna není jednoduché.  K nalezení laskavosti k sobě i ostatním  a k připomínání toho, že moudrost stejně jako vodu máme vždycky uvnitř sebe a odráží se nám všude kolem nás. A s každou další chvílí má možnost se proměňovat meandrovat, čistit a zase parádně zašpinit a tak pořád dokola.

        Spolupráce:

 

Katarina ~ Veronika ~ Barbora Vackovy

 

 

 

Dagmar Clair ~ ateliér esenciálních vůní